Abszolút hozamú alapok

Az abszolút hozamú alapok esetében az alapkezelő keze a legkevésbé van megkötve. A kockázatmentes hozamot meghaladó, abszolút értékben minél magasabb hozam reményében – innen az alapcsoport elnevezése is, ti. hogy nem követ semmilyen benchmark hozamot – bármilyen piacon, bármely eszközosztályban befektethet annak megfelelően, hogy éppen hol lát kedvező befektetési lehetőséget.

Abszolút hozamú alapok by Concorde Csoport

Platina Pí Származtatott Befektetési Alap „B” sorozat

Az Alap célja az állampapírokénál magasabb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett, alapvetően fundamentális elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve. Amennyiben az Alapkezelő az ún. bottom-up elemzés során vonzó befektetési lehetőséget talál, megvizsgálja a középtávú makrogazdasági környezetet (top-down módszer). Ha a két szemlélet eredménye egy irányba mutat, a kiválasztott pozíciót 2-3 lépésben valósítja meg az alap. Az Alap referencia indexe az RMAX.

Hozamok

Év elejétől (YTD)

1.19%

1 éves

-1.1%

3 éves

-1.36%

2020. évi

-1.1%

 

Concorde Columbus Származtatott Alap

Az Alap célja az állampapírokénál magasabb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett, alapvetően fundamentális elemzésekre támaszkodva, de a technikai alapú időzítést is figyelembe véve. Az Alapkezelő célja, hogy az Alap eszközeit alulértékelt vállalatok részvényeibe fektesse. Ennek érdekében jelentős mértékben fektet be alacsonyabb kapitalizációjú részvényekbe. Az Alapban a részvények aránya 50-100% között változhat. Az Alap referencia indexe az RMAX.

Hozamok

Év elejétől (YTD)

6.92%

1 éves

21.88%

3 éves

9.48%

2020. évi

15.09%

 

Citadella Származtatott Befektetési Alap

Az Alap célja hosszú távon az állampapírokénál jelentősen magasabb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett, döntően a határidős piacokon történő spekulatív középtávú pozíciók segítségével. Az Alap ún. „global macro” befektetési politikát követ: alapvetően globális makro-fundamentális elemzésekre támaszkodik, használva a technikai elemzés eszköztárát is. Az Alap szigorú kockázatkezelést folytat: a veszteséges pozícióktól való mihamarabbi megszabadulás, és a nyereséges pozíciók megőrzése, növelése fontos alapelv. Az Alap referencia indexe az RMAX, a megcélzott többlethozam évi 5-10 százalékpont.

Hozamok

Év elejétől (YTD)

0.93%

1 éves

10.6%

3 éves

5.48%

2020. évi

9.91%

 

Concorde VM Abszolút Származtatott Alap

Az Alap célja az állampapírokénál magasabb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett, alapvetően technikai alapú befektetési politika mentén. Amennyiben az Alapkezelő nem lát megfelelő befektetési lehetőséget magas kockázatú eszközökben, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fektet addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak. Az Alap referencia indexe az RMAX.

Hozamok

Év elejétől (YTD)

0.43%

1 éves

-1.44%

3 éves

2.1%

2020. évi

0.37%

 

Concorde Hold Alapok Alapja

Az Alap a Concorde alapkezelésében lévő egyenként is sikeres abszolút hozamú alapokat egyesíti. Az Alap közel egyenlő arányban tart a Concorde Columbus, a Concorde-VM, a Citadella és a Platina Pí alapok befektetési jegyeiből. Mivel az egyes alapkezelők egymástól eltérő megközelítéssel próbálnak utat keresni a piacon, így a Concorde Holdban lévő alapok teljesítménye nem korrelál egymással. Ebből következően a különböző alapok együttes tartásával a befektetés kockázata csökkenthető - ráadásul érdemi többletköltség nélkül, mivel az Alap alapkezelési díja nulla.

Hozamok

Év elejétől (YTD)

3.71%

1 éves

12.36%

3 éves

6.0%

2020. évi

9.69%

 

OTP Supra Származtatott Alap

Az Alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése. Ennek érdekében az Alapkezelő abszolút hozamú stratégiát követ, az Alap portfolióját aktívan kezelve. Az Alapkezelő az Alap vagyonát a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektetheti be. Az Alap kifejezetten kockázatos, különösen a származtatott ügyletek és a tőkeáttételes pozíciók felvételének lehetősége miatt. Az Alapkezelő elsősorban fundamentális faktorokra, kisebb részben technikai tényezőkre alapozza befektetési döntéseit. Az Alapnak nincs referenciaindexe.

Hozamok

Év elejétől (YTD)

-9.44%

1 éves

1.47%

3 éves

-8.69%

2020. évi

-28.16%

 

OTP Új Európa Alap “A” sorozat

Az Alap célja, hogy hosszabb időtávon főként a közép-kelet európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az Alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel, cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégia révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Az Alapnak nincs referenciaindexe. Az A sorozat devizaneme a magyar forint (HUF), míg a B sorozaté az euró (EUR).

Hozamok

Év elejétől (YTD)

2.23%

1 éves

19.54%

3 éves

1.91%

2020. évi

5.46%

 

OTP Új Európa Alap “B” sorozat

Az Alap célja, hogy hosszabb időtávon főként a közép-kelet európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az Alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel, cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégia révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Az Alapnak nincs referenciaindexe. Az A sorozat devizaneme a magyar forint (HUF), míg a B sorozaté az euró (EUR).

Hozamok

Év elejétől (YTD)

4.06%

1 éves

19.56%

3 éves

-2.74%

2020. évi

-4.54%

 

AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap

Az Alap számottevő kockázatvállalás mellett, származékos termékek aktív használatával kíván jelentős hozamot elérni. Az Alap bármilyen piacon, bármely eszközosztályban befektethet, vételi és eladási pozíciókat is felvehet, maximum kétszeres tőkeáttétel erejéig. Ez az Alap nettó eszközértékének nagyobb mértékű ingadozását eredményezheti. Az Alap referencia indexe az RMAX, az alapkezelő célja ennek felülteljesítése évente 5-10 százalékponttal.

Hozamok

Év elejétől (YTD)

4.07%

1 éves

15.18%

3 éves

2.72%

2020. évi

0.96%

 

AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap bármilyen piacon, bármely eszközosztályban befektethet, a lehető legmagasabb hozam elérése érdekében. Az Alap ún. „total return fund”, minden pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető területre összpontosítja befektetéseit. Az Alapban a kockázatos eszközök aránya elméletileg 0-100% között változhat, az elmúlt években azonban ez az arány nem emelkedett 30-40% fölé, és az Alapkezelő a jövőben sem tervezi, hogy a kockázatos eszközök aránya 50% fölé emelkedjen. Az Alap referencia indexe az RMAX, a portfoliókezelő célja ennek felülteljesítése.

Hozamok

Év elejétől (YTD)

-0.92%

1 éves

11.62%

3 éves

0.8%

2020. évi

3.82%

Generali IPO Abszolút Hozam Alap

Az Alap 100% RMAX referencia index teljesítményének meghaladására törekszik, ennek megfelelően domináns szerepet kapnak a portfolióban a hazai állampapírok és diszkont-kincstárjegyek. Az Alap befektetési politikájában az abszolút hozam elérésére irányuló megközelítést követi, így nem kívánja korlátozni a részvény hányadot, de azon belül jellemzően konzervatív, 10-40% körüli kitettséget céloz meg. A tudatosan felépített, rövid távon is kiszámítható stratégia jegyében a vagyonkezelő célja minden tőkepiaci környezetben pozitív hozam elérése. A hozam maximalizálását az aktív portfólió menedzselés segíti, egyedi részvény befektetési sztorikkal és devizamozgások kihasználásával. A vagyonkezelő globális részvényspektrummal dolgozik, nevéből adódóan fokozottan igyekszik kihasználni az elsődleges és másodlagos tőzsdei kibocsátásokban rejlő lehetőségeket.

Hozamok

Év elejétől (YTD)

4.96%

1 éves

19.66%

3 éves

3.6%

2020. évi

2.23%

 

BSF European Absolute Return Fund A2 EUR

Az Alap célja pozitív abszolút hozam elérése a piaci mozgásoktól függetlenül. Az Alap legalább 70%-ban európai illetőségű társaságok (ideértve a volt Szovjetunió országait is) részvényjellegű értékpapírjaiba fektet. A kockázat csökkentésére az Alap származékos eszközöket használ. Az Alap devizaneme az euró (EUR). A befektetési stratégia méretbeli korlátai miatt az Alap 2013. novemberétől nem fogad el új befektetéseket.

Hozamok

Év elejétől (YTD)

-2.44%

1 éves

2.61%

3 éves

3.17%

2020. évi

8.72%

 

Templeton Global Total Return Fund – N USD

Az Alap befektetési stílusát tekintve kötvény, abszolút hozamú alap. Célja, hogy befektetésre ajánlott vagy nem befektetési fokozatú, világszerte kibocsátott adósság típusú értékpapírokkal maximális hozamot érjen el. Az Alap referenciaindexe a Barclays Multiverse Index.

Hozamok

Év elejétől (YTD)

-2.81%

1 éves

-1.35%

3 éves

-4.43%

2020. évi

-7.24%

Ha tetszett, kérjük, ossza meg!
Top